Regulator tyrystorowy REE1

  • Kod: 114
  • Producent: Systemair
  • Dostępność: 24h 24h
  • Cena netto: 218,90 zł 250,92 zł 269,25 zł
  • szt.

Regulator tyrystorowy REE1 (regulacja płynna 0-100%) sterowany manualnie. Do zasilania i płynnej regulacji wentylatorów z silnikami regulowalnymi napięciowo 230V/1~. Pokrętło w lewym skrajnym położeniu wyłącza regulator. Po przekręceniu pokrętła w prawo (kliknięcie) na wyjściu modulowanym pojawia się napięcie w zakresie 230V …Umin. Wartość minimalnego napięcia wyjściowego Umin ustawia się przy pomocy trymerka (pokręcając jego oś przy pomocy cienkiego wkrętaka poprzez otwór po lewej stronie u dołu osi głównego potencjometru). Nie wolno ustawiać Umin poniżej granicy 80V. Ponieważ regulator pracuje za zasadzie obcinania tyrystorem fazy napięcia zasilania, wobec tego obserwuje się pewne podwyższanie głośności pracy wentylatora w miarę obniżania napięcia wyjściowego regulatora. To podwyższenie głośności pracy jest różne w zależności od typu wentylatora oraz rozrzutu technologicznego wykonania wentylatorów. Zaleca się ustawienie wartości Umin tak dużej jak to jest możliwe ze względu na poprawność pracy instalacji. Po włączeniu regulatora na wyjściu↓ znajduje się napięcie 230V. Wyjście modulowane zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym. Regulator ma puszkę do montażu natynkowego. Po odrzuceniu puszki regulator można zamontować w standardową puszkę podtynkową, instalacyjną. Regulator tyrystorowy REE1 jest odpowiedni większości wentylatorów VILPE. Prąd wyjściowy do 1 A.

Regulator nadaje się do montażu natynkowego (IP 54) oraz podtynkowego (IP 44).